nathan_zilgo's Coder Profile (Brazil)

nathan_zilgo's A2 Online Judge Submissions

A2 Online Judge Solved Problems Count
0
All Solved Problems Count
96
Codeforces Solved Problems Count
22
URI Solved Problems Count
74


Codeforces Solved Problems (22 Problems)

111A
124A
144A
155B
18C
322B
385A
405A
430B
445A
469A
4A
501B
514A
520B
552B
588B
600B
664A
670A
822A
842A


URI Solved Problems (74 Problems)

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1025
1029
1035
1036
1037
1038
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1048
1049
1050
1052
1059
1060
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1078
1089
1115
1120
1199
1221
1300
1327
1340
1451
1796
1805
1807
1861
1897
1933
2189
2234
2297
2377
2562
2590
2667
2670